Miljøvennlig

Ta vare på miljøet

Bruk av bærekraftige og miljøvennlige produksjonsprosesser er sentrale prinsipper i alt Trex gjør. Trex vedlikeholdsfrie terrasseløsninger er laget av 95% resirkulerte materialer: Plastposer, overskudd fra prosjekter innen trevirke og sagflis. Materialene blir nøye undersøkt for tilfredsstillende kvalitet før de benyttes i produksjonen. 

Miljøfakta: 

• Trex resikrulerer omtrent 300 000 tonn plast og treverk hvert eneste år, en stor mengde som ellers ville blitt kastet som restavfall 

• 7 av 10 handleposer som blir resirkulert i USA resirkuleres av Trex, dette tilsvarer omtrent 1,5 milliarder poser hvert år

• Overskudd fra produksjonen blir resirkulert tilbake til produksjonslinjen

• Tres resirkulerer mer enn 150 000 tonn sagflis hvert eneste år  

Internasjonal anerkjennelse

På grunn av sin miljøvennlige produksjonsprosess er Trex Company det første selskapet, innen markedet for kompositt terrassebord, til å bli godkjent av ICC Evaluation Service. Med dette godkjenner ICC ES Save at minimum 95,4 % av Trex
 produkter er laget av resirkulerte materialer. 

Trex er også stolte av å være medlem av U.S Green Building Council. Med dette jobber Trex kontinuerlig med å forbedre hvordan byggninger og samfunn i Amerika er konstruert, bygget og drevet. 

I Norge er Trex medlem av organisasjonen Grønt Punkt.